کتاب ملک سلیمانی شیرین

کتاب ملک سلیمانی شیرین به قلم فاخر شیرین ایزدی معز با مقدمه ی اندیشمند خلاق مهندس نوید عابد پور

آن هنگام که چرایی خلقت خویش را درک می کنی، رشد و تکاپو در مسیر موفقیت برای تو راحت ترین و شیرین ترین سبک زندگی خواهد شد و تو به اندازه شناختی که از خود بدست می آوری در زمین جانشین خداوندی برای رسیدن به تمام خواسته ها و آرزوهایت. چرا که خدا تمام مخلوقاتش را فرمان پذیر امر تو کرده است. پس بدان آن چه بر افکار و زبان خود جاری می کنی دیر یا زود با شعور نظم الهی که بر کائناتش گسترانیده است، نتایجی از همان دست را در زندگی خود پدیدار خواهی کرد. بیش از پیش بر افکار و کلام خود زیرکی به خرج ده تا نتیجه مطلوب را بدست آوری. باید بپذیریم که هیچ قدرتی جز قدرت خدای مهربان وجود ندارد، پس هیچ ترسی برای برداشتن قدم هایی استوار در مسیر هدف هایت بر خود راه مده و تمام مسایل و اتفاقات مسیر را فقط بر خیر تفسیر کن که حکمت خدا چیزی جز خیر نیست. زمان آن رسیده است که بال های خود را بگشایی و در آسمان بی کران ملک سلیمانی خویش پرواز کنی. عقل و دل را هماهنگ کن و به توازن برسان تا در اوج بمانی و چون عقاب در سخت ترین طوفان ها آن چنان اوج بگیری که بالاتر از هر نا آرامی، آرام بگیری و تو لایق ترین بنده خدا باش بر کثرتِ فراوانی و ثروت و سلامتی و قدرت و آرامش و رشد و تکامل، و مقصد نهایی ات را نشاط و شادابی و آرامش در زندگی انتخاب کن و در مسیر این مقصد برای تو جز زیبایی چیزی نبوده، نیست و نخواهد بود.

آن هنگام که چرایی خلقت خویش را درک می کنی، رشد و تکاپو در مسیر موفقیت برای تو راحت ترین و شیرین ترین سبک زندگی خواهد شد و تو به اندازه شناختی که از خود بدست می آوری در زمین جانشین خداوندی برای رسیدن به تمام خواسته ها و آرزوهایت.

کتاب
ملک سلیمانی به قلم فاخر شیرین ایزدی معز با مقدمه ی اندیشمند خلاق مهندس نوید عابد پور