پیام مهندس نوید عابدپور

 
به نام خداوندی که فطرت انسانی را جلوه ای خاص بخشید تا همواره به سوی نور و روشنایی قدم بردارد و همواره به دنبال راه و روشی برای زندگی با نشاط تر و لذت بخش تر باشد.
سلام و درود بی کران من به کسانی که همیشه در مسیر هدف های خود به سوی مقصد متعالی که همانا انسانیت ناب است قدم بر می دارند. فراز و نشیب های راه را می بینند اما همواره به راه خود ادامه می دهند و جز رسیدن به نتیجه ی لازم هیچ چیز برایشان مهم تر نیست.
دوست عزیزم، اکنون که در حال خواندن همین چند خط هستی از تو می خواهم کمی عمیق تر بخوانی و کمی عمیق تر فکر کنی و عمیق تر تصمیم گیری کنی. از زبان تو می نویسم.
جایگاه کنونی زندگی من و تمام نتایجی که تاکنون بدست آورده ام، حاصل قدم و تصمیم گیری های خودم است. خودم بهتر از هر کسی می دانم با جسم و روح خود چه کرده ام و اگرچه امروز شادم، و یا حتی شادی را در جایی بیرون از خودم جستجو می کنم همه اش خواسته های خودم است.

امروز فرصت دارم تا هوشمندانه قدم بردارم. برای من هیچ دوراهی وجود ندارد و تمام راه های من به موفقیت های من ختم می شود اگر و فقط اگر بخواهم.

فرصت هایی که خدا برایم رقم می زند را در آغوش می کشم و می دانم خدا فقط برایم خیر و برکت می خواهد.

دنیای من پر از انسان هایی است که مرا در مسیر موفقیت همراهی می کنند.

فراوانی و ثروت خدا همواره در زندگی من جاری بوده، آن زمانی که چشم می گشودم و خودم را در حال نفس کشیدن در این جهان می دیدم.

چه چیزی با ارزش تر از وجود خودم می تواند مرا به راه راستین انسانیت و کمال و نشاط و لذت در زندگی سوق دهد؟

آری. این من هستم که امروز تصمیم می گیرم چگونه دنیا را ببینم. انتخاب بین خوب دیدن و بهتر از خوب دیدن با خودم است. امروز تقدیر را به آغوش می کشم. تقدیری که هم اکنونِ مرا می سازد و مرا به سوی ارزش هایم رهسپار می کند. می دانم دنیای امروز، دنیای حرفه ای هاست و اگر می خواهم حرفه ای نتیجه بگیرم، باید تمام روح و فکر و اعضای بدنم با وحدتی درونی به پیش روند و من، آماده رویارویی با سبک جدیدی از موفقیت در زندگی خود هستم. من امروز عاشقانه خودم را دوست دارم.